O socialnoj distanci

Koliku socialnu distancu preporučuju pojedine zemlje?

2 metra – UK, Švicarska, SAD, Španjolska, Italija, Hrvatska
1,5 metar – Njemačka, Poljska, Nizozemska
1 metar – Austrija, Švedska, Finska, Norveška

Rizik od širenja Covida-19!

bez distance – 13%
distanca 1 m – 2,6%
distanca 2 m – 1,3%

Držanjem odgovarajuće distance 10 puta se smanjuje mogućnost zaraze virusom Covid-19!